Kortrijk wil komaf maken met gebrekkige jeugdinfrastructuur

05/09/2018

Met een nieuw masterplan jeugdinfrastructuur wil stad Kortrijk jeugdverenigingen verder versterken en ondersteunen. “Doordat het jeugdbeleidsplan voor Vlaanderen wegviel, verdween ook het kader waarin het beleid rond de jeugdlokalen formeel neergeschreven stond. Er was dan ook nood aan aan een duidelijke visie en een masterplan”, klinkt het.

Acht principes

Het plan begint met acht principes, samen met enkele al dan niet nieuwe acties van de stad die van toepassing zijn op de jeugdlokalen in Kortrijk. Zo moeten de jeugdverenigingen duurzaam omgaan met energie, indien mogelijk een ruimte ter beschikking stellen van anderen en de toegankelijkheid van hun lokalen extra in het oog houden. “We engageren ons om in elk jeugdlokaal ten minste één ruimte toegankelijk te maken voor leden met een beperking“, staat te lezen in het masterplan.

De rode draad van de principes van het masterplan is zekerheid. Volgens de stad Kortrijk is bijvoorbeeld een eigen jeugdlokaal een belangrijke bestaansvoorwaarde voor veel jeugdverenigingen. “Daarover zekerheid hebben betekent dat de werking zich kan focussen op zijn kerntaak: jeugdwerk”, aldus de stad in het masterplan. Omwille van diezelfde zekerheid zet het stadsbestuur in op veilige en hygiënische huisvesting. “Niemand wil te maken krijgen met een brand in zijn of haar jeugdlokaal. Nauwe samenwerking met de brandweer is daarom belangrijk.”

Verder moeten jeugdverenigingen als een goede huisvader omgaan met hun infrastructuur en denken aan de omgeving rond hen. Daarnaast engageert de stad zich nog om bij te springen bij noodzakelijke investeringen. “Het kan gaan over een investeringstoelage voor een bestaand lokaal, over een nieuwbouwproject of over de verduurzaming van een gebouw”, klinkt het.

Stand van zaken jeugdinfrastructuur

Naast de acht principes screende de stad Kortrijk de bestaande jeugdlokalen om een duidelijk zicht te krijgen op huidige staat van de infrastructuur. Tussen nu en 2020 krijgen de lokalen van de volgende verenigingen een opknapbeurt: Chiro Tsjoef (Heule), jeugdhuis ’t Arsenaal (Marke), KSA Pius X (Kortrijk) en jeugdhuis Den Ast (Heule). In totaal gaat het om een investering van 500.000 euro in de lokalen die stadseigendom zijn.

Voor de lokalen van Jeugdhuis Reflex (Kortrijk) en Scouts Groeninge (Kortrijk), die geen eigendom zijn van de stad Kortrijk, wordt er jaarlijks 40.000 euro vrijgemaakt via de veiligheid- en duurzaamheidsubsidie. Ook nieuwbouwprojecten worden niet aan hun lot overgelaten. “Daarvoor voorzien we aparte projectbudgetten op het meerjarenbudget. De afgelopen legislatuur ging dit over 590.000 euro voor de nieuwe lokalen voor Chiro Gerboda en KSA Vikingers in Bissegem, 500.000 euro voor scouts Groeninge in de Cederlaan Kortrijk en 250.000 euro voor Chiro Korneelke in Aalbeke”, staat te lezen in het masterplan.

De voorstelling van het masterplan vond plaats bij de lokalen van Chiro Don Bosco (Kortrijk), die momenteel met 90.000 euro van de veiligheid- en duurzaamheidsubsidie onder handen genomen worden.

Thomas Herrero

Plaats een reactie

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.