Nieuw project STEMMEN16+ geeft 1.580 Kortrijkse jongeren een stem

26/09/2018

1.580 Kortrijkse jongeren tussen 16 en 18 jaar krijgen de komende dagen een persoonlijke code in de bus waarmee ze kunnen aangeven waar het nieuwe stadsbestuur de komende zes jaar best op inzet. Alle politieke partijen die in Kortrijk opkomen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen werken mee aan het project. Het idee komt van het project ‘stemrecht 16+’ in Gent.

Via een QR-code of unieke code kunnen de jongeren inloggen op www.stemmen16plus.be. Eerst kiezen ze stellingen verdeeld over zes thema’s: mobiliteit, vrije tijd, inspraak, publieke ruimte, gezondheid en veiligheid. Vervolgens rangschikken de jonge Kortrijkzanen de thema’s volgens belangrijkheid en krijgen ze te zien welke van hun standpunten afkomstig zijn van welke politieke partij. Tot slot kunnen ze stemmen op 1 partij, het stemproces gebeurt volledig anoniem. Om elke vorm van beïnvloeding te vermijden, worden de resultaten van het project worden pas na de verkiezingen bekendgemaakt.

Programmaregisseur kind- en jongerenvriendelijke stad Hannes Vanmeenen coördineert het project: “Kortrijk wil als kind- en jongerenvriendelijke stad jongeren sterk betrekken bij het stedelijk beleid. De verschillende politieke partijen willen daarom ook graag de prioriteiten kennen van de niet-stemgerechtigde jongeren. De resultaten kunnen interessante input opleveren voor het nieuwe bestuursakkoord 2019-2024.”

Hoewel de stemmen niet meetellen voor de officiële verkiezingsuitslag, geven de politieke partijen met het project STEMMEN16+ een belangrijk signaal. “We vinden het heel belangrijk om ook met de stem van de 16- en 17-jarigen rekening te houden“, klinkt het unaniem. Groen gaat zelfs nog een stapje verder: “Onze partij steunt het initiatief en is zelfs voorstander van stemrecht voor 16-jarigen. Zij zijn daar klaar voor en hebben zeker ook een mening klaar.”

Wie geen smartphone of computer heeft, kan gebruikmaken van de computers in de centrale bibliotheek of buurtbibliotheek. Ook de publieke computers op school staan ter beschikking.

LEES OOK

Thomas Herrero

Plaats een reactie

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.