Nieuwe privacywetgeving komt eraan

30/03/2018

Vrijdag 25 mei treedt er een nieuwe Europese privacywet in werking, ook wel GDPR genoemd. Dit staat voor General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het Nederlands. Met deze wetgeving wil Europa de persoonlijke gegevens van burgers beter beschermen.

Gegevensbescherming

De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat persoonsgegevens beter beschermd worden. Dit zijn gegevens die iets over jou als persoon zeggen: naam, adres, geslacht, opleiding, beroep … Het belangrijkste uitgangspunt is dat organisaties deze informatie niet zomaar mogen verzamelen en gebruiken. Ze mogen dit alleen nog doen als dat echt nodig is voor een goede dienstverlening. Zo mag bijvoorbeeld de NMBS-app niet langer vragen naar je geboortedatum.

Als organisaties gegevens opvragen, moeten ze heel duidelijk verantwoorden waarom ze dat precies doen, waarvoor ze die informatie gebruiken doen en hoelang ze die data willen bijhouden. Dit moet voortaan allemaal opgenomen worden in een zogenaamde privacyverklaring, zodat iedereen kan lezen wat er precies gebeurt met hun persoonsgegevens. De verklaring moet bovendien in eenvoudige en begrijpelijke taal opgesteld worden.

Welke rechten heb je als persoon?

Dankzij de nieuwe wet krijg je ook een aantal rechten. Vanaf dinsdag 22 mei moeten organisaties toestemming vragen om je gegevens te verzamelen. Net zoals de privacyverklaring moet het vragen van je instemming ondubbelzinnig en helder geformuleerd zijn. Een belangrijke verandering is dat het intrekken van je toestemming even gemakkelijk moet zijn als het geven ervan.

Verder heb je ook het recht om te vragen welke gegevens een organisatie precies bijhoudt. Het bedrijf of de vereniging is verplicht om hier een antwoord op te geven. Daarnaast kan je ook vragen om bepaalde gegevens aan te passen of zelfs te verwijderen. Met andere woorden, je hebt het recht om vergeten te worden door een organisatie.

Mogelijke gevolgen

De Gegevensbeschermingsautoriteit, de vroegere Privacycommissie, zal nagaan of organisaties de nieuwe privacywetgeving toepassen en respecteren. Bedrijven, organisaties en verenigingen die dat niet doen kunnen boetes krijgen tot twintig miljoen euro. De vroegere Privacycommissie maakte een overzichtelijke brochure over de nieuwe regelgeving en ook op hun website kan je meer informatie terugvinden. Jongeren kunnen terecht op deze specifieke website.

 

Brenda Jaminé

Plaats een reactie

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.