Project Respect

Project Respect is de sociale inclusiewerking van vzw Quindo. We gebruiken onze eigen mediaproductiemethodologie om (kwetsbare) jongeren te versterken. De methodiek van jongerenredacties laat toe om jongeren medeonderzoeker te maken. Het biedt hen een platform om de stem te uiten en hen in het centrum van contentproductie en beeldvorming te plaatsen. Ze gaan op onderzoek om antwoorden te vinden op eigen geformuleerde vragen. Eigen aan de methodiek is dat zij zelf de scope afbakenen, zelf antwoorden zoeken en formuleren, een eigen synthese maken om die opnieuw aan te bieden aan leeftijdsgenoten en andere betrokkenen zoals beleidsmakers in mediavorm.

Sociale en digitale vaardigheden

Jongeren werken samen aan een eindresultaat, leren taken verdelen, vergaderen, feedback gegeven en ontvangen, onbekenden aanspreken, verhalen vertellen, reflecteren… Kortom, er worden allerlei communicatieve- en omgangsvaardigheden getraind.

Deze life skills verhogen de weerbaarheid van de jongeren in de dagelijkse omgang, de persoonlijke ontwikkeling en het zelfbeeld. Mediaproductie wordt hier als hefboom gebruikt. Ondertussen gaan ze op een actieve manier aan de slag met diverse digitale vaardigheden, van knoppenkennis tot strategische vaardigheden.

Projecten en redacties op maat

We organiseren projecten, workshops en workshopreeksen op maat van elke organisatie of vraag. Op voorhand worden in samenspraak een aantal doelstellingen vooropgesteld. De doelstelling definiëren we samen, maar het proces geven we samen met de jongerenredactie vorm. Ter voorbereiding van de lancering van onze nieuwe website (april 2023) wordt ook ons archief vernieuwd. Enkele projecten vind je tijdelijk hier terug:

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kan u ons contacteren op info@quindo.be.

Ondersteunen? 

Voor onze sociale werking zijn we afhankelijk van externe middelen. Iedere duw in de rug helpt ons om meer jongeren extra leerkansen te bieden. We staan steeds open voor interessante samenwerkingen, giften of steun op andere manieren.

Getuigenis door Dylan

Getuigenis door David