UGent campus Kortrijk lanceert onderzoekscentrum VEG-i-TEC

09/02/2018

Op donderdag 8 februari stelde UGent Campus Kortrijk de plannen voor een nieuw expertisecentrum VEG-i-TEC voor. Het nieuwe onderzoekscentrum van de Universiteit Gent wordt een proeftuin voor voeding, groenten en water.

Levend laboratorium

Het wordt een uniek en innovatief ‘living lab’ waarbij onderzoek zal gedaan worden naar alle verwerkingsstappen van was- en verwerkingstechnieken van groenten binnen één labo. Het project zal in één gebouw een multidisciplinair netwerk samenbrengen van partners uit het wetenschappelijke onderzoeksveld, de bedrijfswereld en praktijkcentra gespecialiseerd in het verwerken van groenten. Daarmee dient het consortium een aantal vrij belangrijke doelen. Niet enkel zal het gevoerde onderzoek academisch relevant zijn, het is vraaggedreven vanuit de industrie en heeft een duidelijke meerwaarde voor de regio. Tenslotte kan het project een belangrijke ecologische impact hebben: naast het optimaliseren van productieproces en verbeteren van het eindproduct, beoogt het centrum de energieverspilling en waterverbruik in de sector aan banden te leggen. Het gebouw zal uit 2 hallen bestaan. Het ene deel van het gebouw werkt rond afvalwaterbehandeling voor de voedingsindustrie, het andere focust op de proceslijn voor voedselverwerking (van net na oogst tot verpakt product).

(lees verder onder de foto)

Hoogwaardigheidsbekleders

Dat het nieuwe onderzoekscentrum een prestigieus en ambitieus project is, bewees de genodigdenlijst enigszins. Bedrijfsleiders, vertegenwoordigers van verschillende bestuursniveaus en een omstandige delegatie academici passeerden op het startevenement de revue. De spits werd afgebeten door Vlaams minister-president Geert Bourgeois, die het belang van de interdisciplinaire samenwerking tussen overheid, instellingen en ondernemers, tussen beleid, onderwijs, onderzoek en industrie in de verf zette. Vervolgens hield prof. dr. Imca Sampers, bezieler van het project, een exposé over de noodzaak van dit type ‘living labs’ voor de voedingsindustrie. Burgemeester Vincent van Quickenborne noemde het project een fantastische boost voor de ondernemersvriendelijke studentenstad die Kortrijk aan het worden is, en hij herdoopte de Leieregio voor de gelegenheid van “valley of creation” tot “valley of vegetables”. Daarna werden 3 CEO’s uit de voedingsindustrie aan het woord gelaten, die de unieke samenwerking prezen voor de gunstige effecten die het constellatie voor industrie én onderzoek zouden gaan hebben.

(lees verder onder de foto)

West- Vlaams gedeputeerde Jean De Béthune had het over speerpunten zoals visie, ambitie, volharding en samenwerking waarbinnen dit project kon excelleren, en de ‘brain drain’ die dergelijke initiatieven in de toekomst moesten verhinderen. UGent-rector Rik Van de Walle sloot de speeches af. Hij hielp eerst een belangrijk misverstand de wereld uit: de man blijkt – ondanks hardnekkige geruchten – géén West-Vlaamse roots te hebben. Niettemin benadrukte hij het aanwezige publiek de provincie in kwestie wél graag te zien. Hij prees de exemplarische samenwerking van dit ambitieuze project, en zei volledig overtuigd te zijn van het welslagen ervan. Voorts deed hij een warme oproep aan de aanwezige bedrijfsleiders om stageplaatsen te genereren, en hield hij – geen afbreuk doend aan contractgebonden en vraaggedreven research – een ietwat verrassend maar bezielend pleidooi voor het belang van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Nog anderhalf jaar

Het hele project bestaat uit 3 pijlers, namelijk het gebouw (goed voor zo’n 7,5 miljoen euro), de proeftuin (± 1 miljoen euro) en het opzetten van een grensoverschrijdend interregionaal samenwerkingsverband tussen Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk (net geen 3 miljoen euro). Het grootste deel ervan wordt gefinancierd met Europees geld (EFRO), Vlaamse (Hermes onderzoeksfonds) en regionale subsidies (provincie West-Vlaanderen). In de late zomer van 2020 zou het nieuwe expertisecentrum in gebruik genomen moeten worden.

 

Pictures from Beeldbank UGent, © Hilde Christiaens

Alexander Deweppe

Plaats een reactie

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.