Vives tegen pesten met Speak Out

19/02/2020

Hogeschool Vives lanceert tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten de tweede editie van Speak Out. Door middel van een interactief parcours zetten studie- en trajectbegeleiders studenten aan het denken over hun rol tijdens een pestsituatie. Carla Van Oost: “We focussen met deze actie vooral op de middengroep, de omstaanders dus. Zij zijn uiterst belangrijk in het behoud van het pestgedrag van de pester.”

Jaarlijks zijn er tal van acties rond de Vlaamse Week tegen Pesten. Vooral kleuterscholen, lager en middelbaar onderwijs zetten hierop in om leerlingen te sensibiliseren rond het thema. Uit onderzoek bij studenten uit verschillende hogescholen blijkt dat (cyber)pesten ook nog steeds gebeurt in het hoger onderwijs. Carla Van Oost is coördinator studie- en trajectbegeleiding bij hogeschool Vives. Zij benadrukt dat pesten in het hoger subtieler is. “Pesten bestaat hier niet meer uit spullen afpakken of duwen. In het hoger onderwijs wordt er bijvoorbeeld gepest door mensen te weren uit groepswerken of niet toe te laten in een Messenger-groep. Alles wat een student ervaart als grensoverschrijdend kan als pesten worden beschouwd. Door een actie op te zetten zoals Speak Out, zijn wij pionier in het hoger onderwijs.”

Blinde vlek

De studenten kunnen op geregelde tijdstippen deelnemen aan een interactief parcours in het gebouw van hun studiegebied. Matthias Lefebvre is studie- en trajectbegeleider bij studiegebied Onderwijs in campus Kortrijk. Hij beklemtoont dat acties zoals Speak Out nodig zijn. “Naar aanleiding van een onderzoek in 2018, hebben we vorig jaar dezelfde actie opgezet. Dit jaar is het tijd voor het vervolg ervan.” Carla Van Oost: “Hogescholen zijn als het ware de blinde vlek als het aankomt op pesten en de sensibilisering ervan, daarom organiseren we Speak Out zolang het nog moet.”

“Door te focussen op de omstaanders, kan je ervoor zorgen dat de pester minder munitie heeft.”

Tijdens het interactief parcours worden studenten geconfronteerd met een pestsituatie bij bijvoorbeeld een klasgenoot. “We focussen met deze actie vooral op de middengroep, de omstaanders dus. Zij zijn uiterst belangrijk in het behoud van het pestgedrag van de pester”, zegt Van Oost. “Door middel van dit parcours bekijken we hoe die studenten reageren als getuige van die pestsituatie. Doen ze iets? Zullen ze actie ondernemen? Zullen ze het bijgevolg melden, de student steunen, reageren of de situatie afkeuren? Dan zijn ze een bondgenoot van het slachtoffer. Doen ze niks, maar zouden ze iets willen doen? Zijn ze met andere woorden bang? Dan zijn ze eerder een passieve bondgenoot. Het is dus een kwestie van die personen, die voorlopig niks doen, om hen te overtuigen om te reageren in een dergelijke pestsituatie”, zegt Lefebvre.

Matthias Lefebvre is studie- en trajectbegeleider bij studiegebied Onderwijs in campus Kortrijk.

Effectieve actie

Hierna krijgen de studenten de kans om via een specifieke website aan te geven wat voor hen een goede ingesteldheid is voor een aangename schoolomgeving. Van Oost: “Deze ‘woordenwolken’ zijn niet alleen tips voor de studenten zelf, maar ook voor docenten en wij als studie- en trajectbegeleiders. Wij kunnen hieruit inspiratie putten voor toekomstige preventie of acties. Dan kunnen wij ons steentje blijven bijdragen.” Uit deze ‘woordenwolken’ is onder andere al het Meldpunt grensoverschrijdend gedrag uit voortgekomen. “Via dit meldpunt kan je al dan niet anoniem iets melden over grensoverschrijdende acties of pestgedrag. Voor studenten kan dit meldpunt een waardig alternatief zijn om iets te melden. Daarbij krijgen wij hieruit belangrijke informatie,” besluit Van Oost.

Anonieme getuigenis

“Ik word al gepest sinds mijn vierde leerjaar”, getuigt een student Kleuteronderwijs anoniem. “Dat pesten duurde tot mijn zevende middelbaar. Van verbaal tot non-verbaal. Ik werd verweten dat ik lelijk was, dat ik een heks was, … Ook schopten en sloegen de pesters mij regelmatig.” Voor de student waren de schooldagen lang en zwaar. “Ik praatte er nooit over, zelfs niet met mijn ouders. Wel ben ik een paar keer langs geweest bij de leerlingenbegeleiding en zelfs dat hielp mij niet. Ik vind dat die begeleiding er enkel is om te praten en niet om te steunen. Daarom dat ik initiatieven zoals Rode Neuzen-dag niet apprecieer; zij zorgen enkel voor financiële steun voor die leerlingenbegeleiding.” Speak Out is volgens de student wel een effectieve actie. “Zelfs nu loopt het niet altijd vlot in mijn klas. Door te focussen op de omstaanders, kan je er inderdaad voor zorgen dat de pester minder munitie heeft. Dat is een stap in de juiste richting!”

Lees ook:

Timothy Maesen

Plaats een reactie

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.