werelddag-van-verzet-tegen-armoede

Op maandag 17 oktober 2016 was er opnieuw de Werelddag van Verzet tegen Armoede. A’kzie, de Kortrijkse vereniging waar armen het woord nemen, zet zoals elk jaar een campagne op poten om lokale armoedeproblemen aan te vechten en reële noden aan de buitenwereld te tonen. Het centrale thema dit jaar is ‘wonen’.

A’kzie sprak haar brede netwerk aan en verzamelde verschillende sociale organisaties en initiatieven die specifiek actief zijn op het gebied van wonen op één menukaart. Gemeenteraadsleden en leden van de Kortrijkse OCMW-raad werden uitgenodigd voor een inleefmoment die ze à la carte konden kiezen uit het brede aanbod. Heel wat lokale politici tekenden daar op in.

Zo liep schepen Bert Herrewyn een namiddag mee met de Energiesnoeiers, ging gemeenteraadslid Christine Depuydt op de koffie, vergezeld door een woonzorgverleenster van het CAW, bracht OCMW-raadslid David Wemel een nacht door in de mannenopvang en zoveel meer. OCMW-voorzitter Philippe De Coene werd vrijwilliger bij de woonclub en burgemeester Van Quickenborne liep stage bij de Wijkteams van OCMW Kortrijk. Wout Maddens ervoer wat de job van ‘renovatiebegeleider’ inhoudt.

Beleidsbeloftes

Leden van A’kzie leerden bij Quindo hoe ze zelf video-interviews konden afnemen. De verschillende politici werden na hun inleefmomenten aan de tand gevoeld over hun verwachtingen, verontwaardigingen en gedetecteerde behoeftes. Deze opnames waren allemaal te bekijken op 17 oktober 2016, vanaf 9u op de Grote Markt in Kortrijk. ‘s Avonds volgen dialoogtafels rond verschillende problemen die gelinkt zijn aan wonen en armoede. De politici waren daarbij aanwezig.

Erbarmelijk wonen in Kortrijk

De Quindo-reporters kwamen tijdens de opnames en interviews in aanraking met verschillende problemen en situaties in de Kortrijkse binnenstad. De verdoken armoede in Kortrijk is schrijnend. Het is duidelijk dat een dak boven het hoofd hebben lang niet de enige voorwaarde voor goed wonen is. Energieprijzen, discriminatie op de woningmarkt, uitgestelde renovatienoden…, het probleem is er een met vele vertakkingen.

De sociale huisvestingsmaatschappijen waar zo vaak naar verwezen wordt, blijken niet altijd een garantie voor een kwalitatieve woning die aan de nodige basisbehoeftes voldoet. Naast heel wat woningen op de private woonmarkt blijken ook huizen van deze organisaties jammergenoeg tot de erbarmelijkste van Kortrijk te behoren. De lokale politici zijn wakkergeschud en doen al in hun interviews beloftes voor een toekomstig beleid.

Vincent Van Quickenborne

Vincent Van Quickenborne​ (Burgemeester Stad Kortrijk) vertelt over zijn inleefmoment bij de wijkteams van OCMW Kortrijk​.

Philippe De Coene

Philippe De Coene (Voorzitter OCMW Kortrijk, SP.A) vertelt over zijn inleefmoment bij de Woonclub van CAW Zuid-West-Vlaanderen.

Wout Maddens

Wout Maddens (Schepen van Wonen in Kortrijk, Open VLD ) vertelt over zijn inleefmoment bij de renovatiebegeleiders van OCMW Kortrijk.

David Wemel

David Wemel (OCMW Raad Kortrijk, Groen) vertelt over zijn inleefmoment bij de Woonclub van CAW Zuid-West-Vlaanderen.

Hilde Overbergh

Hilde Overbergh (OCMW Raad Kortrijk, SP.A) vertelt over haar inleefmoment bij de woonzorgverleners van OCMW Kortrijk.

Kim Van Belleghem

Kim Van Belleghem (directeur W13) vertelt over haar inleefmoment in de woonkamer van een persoon in armoede.

Bert Herrewyn

Bert Herrewyn (Schepen van Jeugd, Klimaat en Noord-Zuid in Kortrijk, SP.A) vertelt over zijn inleefmoment bij de energiesnoeiers van vzw Effect.

Christine Depuydt

Christine Depuydt (Gemeenteraadslid Kortrijk, CD&V) vertelt over haar inleefmoment bij begeleid wonen van CAW Zuid-West-Vlaanderen.

Matti Vandemaele

Matti Vandemaele (Gemeenteraadslid Kortrijk, Groen) vertelt over zijn inleefmoment bij de nachtopvang.

Yann Mertens

Yann Mertens (Gemeenteraad Kortrijk, CD&V) vertelt over zijn inleefmoment bij de jongerenopvang van CAW Zuid-West-Vlaanderen.

Marc Lemaitre

Marc Lemaitre (Gemeenteraad Kortrijk, SP.A) vertelt over zijn inleefmoment bij de enkele mensen die wonen in woningen van vesrchillende sociale huisvestingsmaatschappijen.