Leerecosysteem FLOW

FLOW brengt 5 partnerorganisaties samen in een leerecosysteem in Zuid-West-Vlaanderen. Via speelleerplekken en -experimenten focussen ze op identiteitsontwikkeling en opbouw van sociaal kapitaal bij jongeren met risico op vroegtijdig schoolverlaten en laaggeschoolde werkzoekenden in de regio. 

Het leerecosysteem zet actief in op het aansterken van sociaal kapitaal van de deelnemers. Dat doen we door laagdrempelige aansluitingen bij sociaal kapitaalkrachtige organisaties en omgevingen, waar toegang is tot een breed informeel netwerk, warme vriendschappelijke contexten, diverse infrastructuur en toegang tot resources.

Het leerecosysteem zet speelleerplekken op, waarin we mensen kansen bieden om zich spelenderwijs te ontplooien in levensechte contexten met concrete ondersteuning. Onder speelleerplekken verstaan we laagdrempelige fysieke en mentale ruimtes waar zonder prestatiedruk of resultaatsverbintenis kan geëxperimenteerd worden met allerlei technieken en werkvormen in een reële context. Het zijn plaatsen die momenteel enkel toegankelijk zijn voor een beperkt (beroeps- en opleidingsspecifiek) publiek en die hier worden opengesteld voor speel-, leer- en doe-experimenten met de doelgroepen schoolverlaters en laaggeschoolde werklozen.


Groepsfoto Leerecosysteem FLOW

Project in samenwerking met:

1
2
Combilogo bleke achtergrond

Vragen over het project 'Leerecosysteem FLOW'?

Broos Claerhout

Algemeen coördinator Quindo
Facebook Instagram Tiktok