Versterken

Quindo draait op zo'n 60 vrijwillige mediamakers. Zij zijn actief als radiodj, presentator, technicus, producer, graficus, redacteur, fotograaf, cameraman of webdesigner. Alle soorten jongeren, ongeacht ervaring, ambitie of afkomst, kunnen zich hier bijscholen via een persoonlijk vormingstraject. 

Quindo heeft veel aandacht voor de sociale inclusie en activering van kwetsbare jongeren. Samen media maken zorgt er niet enkel voor dat kwetsbare jongeren een stem krijgen, onderweg ontwikkelen ze heel wat sociale en digitale vaardigheden die hun maatschappelijke positie versterken. Ondertussen komen ze in contact met andere jongeren en heel wat externen.


20160122 Buso At The Villa c Djanlissa Pringels JXS4473

Empowerment

Een dokter of apotheker, een voetbalcoach of personal trainer, een leerkracht of opvoeder: héél wat mensen zijn dagelijks bezig met mensen doen groeien en het beste in hen naar boven proberen te halen. Mensen versterken kan op verschillende manieren. Dat maakt dat het concept ‘versterken’ soms wat flue wordt. Het gaat om ‘empowerment’. Bij Quindo gebeurt dat aan de hand van het stimuleren van sociale en digitale vaardigheden en het verbeteren van de positie van jongeren in de maatschappij.

Zo werken wij

We zamelden heel wat data in en zochten het uit: kwetsbare jongeren aanmoedigen om te experimenteren met diverse manieren van mediaproductie: kan dat bijdragen tot sociale inclusie? Dat is de kernvraag van dit onderzoeksproject. Met de mediaproductiemethodiek behalen we een dubbel resultaat: de ontwikkeling van transfereerbare sociale vaardigheden en het verwerven of verbeteren van digitale vaardigheden.

6 april 2016 Meisjeswerking Ajko Djanlissa Pringels 15
20160614 Workshops Lange Munte c Djanlissa Pringels JXS1010 jpg

Transfereerbare vaardigheden

Onze visie? Door jongeren transfereerbare vaardigheden aan te leren in hun vrije tijd én in de kader van een eigen project, op hun tempo en in hun eigen leefwereld, staan ze ook op andere domeinen en in andere contexten sterker in hun schoenen. Denk aan de sociale vaardigheden die gepaard gaan met mediaproductie: als redacteur of reporter neem je vaak contact op met onbekenden, spreek je mensen op straat aan en moet je met de hele redactie overeen zien te komen. Het zijn interactievaardigheden die op school, bij vrienden of op het werk ook van pas komen. Een redacteur die op het internet zoekt naar informatie die nodig is voor een uitzending, die ontwikkelt heel wat strategische vaardigheden die hen ook helpt bij de zoektocht naar werk of woning of bij het plannen van een reis. Die transfereerbare sociale en digitale vaardigheden en het strategisch handelen, samen met een actieve attitude (het bijdragen en meewerken aan een groter geheel) en de daarbijbehorende samenwerkingsvaardigheden en arbeidsattitudes, dat levert sterke gasten op.

Naast het versterken van individuen, kan mediaproductie als methodiek ook mensen verbinden. Met zichzelf, met elkaar en met de samenleving. Dat benoemen we als 'community media'.

Met de gewaardeerde steun van

Facebook Instagram Tiktok