Mediaproductiemethodiek

We werken evidence-based. Dat betekent dat onze activiteiten vertrekken vanuit bewezen methodieken. De centrale methodiek in onze werken is wat wij de 'mediaproductiemethodiek' noemen. Het doet de grens tussen mediamaker en onderwerp verdwijnen en focust op het versterken van sociale en digitale vaardigheden van de producent. Interesse in de onderbouw? Check dan zeker onze paper. 

Waarom we doen wat we doen

Quindo gebruikt mediaproductie als middel om jongeren te versterken. We vertrekken vanuit de mediamaker en ondersteunen hen in het vertellen van hun verhaal op een audiovisuele manier.

Als eerste denken we na over het verhaal. Welk verhaal willen we vertellen, wat is de inhoud? En ook: hoe wordt het verhaal opgebouwd, wat is de structuur? We zoeken samen naar antwoorden op die vragen in co-creatie sessies

Wij vertellen niet hun verhaal, zij vertellen het ook niet alleen. Nee, we gaan samen aan de slag. We werken samen een scenario uit: welke beelden willen we in de film, welke interviews moeten zeker in de podcast? Hoe vertalen we het verhaal naar beeld en geluid?

Verhaal

In dit proces leren mediamakers transfereerbare skills. De skills die ze opdoen zijn ook elders toepasbaar: op de werkvloer of op school. Op sociaal vlak leren ze bijvoorbeeld mensen informeren. Ze leren reflecteren over hun eigen leven, ze werken aan hun communicatieve vaardigheden: externen contacteren, samenwerken, overleggen, organiseren, mensen aanspreken, om hulp vragen.

Op technisch vlak leren ze heel wat digitale skills: werken met een microfoon, een filmcamera en radiostudio. Ze leren belichting gebruiken en fotograferen, monteren in specifieke softwareprogramma’s en socialemediakanalen onderhouden. Ze leren een tablet gebruiken en websites navigeren. Vaak zijn deze skills niet volledig nieuw maar worden ze verder ontwikkeld. Ze kunnen ze oefenen buiten hun comfortzone maar nog steeds in een veilige setting.

Skills


Ze doen heel wat ervaring op: zaken waarvoor ze een referentiekader opbouwen: een beeld van hoe iets eraan toegaat. De volgende keer wanneer ze iets gelijkaardigs doen, weten ze al wat hen te wachten staat en dat het de vorige keer ook is gelukt. Jongeren merken dat ze een skill hebben die ze nog niet hadden en dat hun vaardigheden groeien. Het (verder) ontwikkelen van skills doet zo hun zelfvertrouwen stijgen.

We maken geen verhaal gewoon voor onszelf, maar brengen het verhaal naar buiten. Er komt een release- en een toonmoment van het product dat ze maakten. Dit kan heel klein zijn zoals een publicatie op een website, of veel groter zoals een première in een filmzaal met pers. We verbinden zo hun naam aan het verhaal: het is hun product, zij zijn in controle en claimen eigenaarschap. De aanwezigheid van een publiek vergroot hun succeservaring. Door de interactie met externen wordt hun verhaal namelijk bekrachtigd.

Publiek

Het publiek bekijkt de video of luistert de podcast. Ze luisteren, zien of lezen het verhaal en krijgen zo inzicht in hoe iemand anders een bepaald thema of onderwerp ziet. Het publiek krijgt inzicht in de andere persoon en hun denkwijze en krijgt zo ook empathie voor de maker van het verhaal. Inzicht zorgt ervoor dat mensen beter begrepen worden en dat er meer geluisterd wordt. Zo ontstaat er ook verbinding tussen het publiek en de maker.

We willen niet dat jongeren hun verhaal vertellen en dat niemand reageert of erkent dat ze er zijn. Doordat het publiek luistert naar het verhaal, worden jongeren gehoord en zo erkend en herkend als persoon. Erkenning als mens zien we als een voorwaarde voor inclusie: jongeren staan niet aan de zijlijn omdat ze (denken) niet gehoord (te) worden. In tegendeel, jongeren zijn relevante communicatoren die gehoord worden en zo ook deel uit maken van de maatschappij. 

Op die manier gebruiken wij mediaproductie als een tool voor empowerment.

Empathie
Verenigingen en organisaties
#project

Talk of the Warande

Verbindende portretten op een speeldomein

Curieus vzw vroeg de bezoekers om te vertellen wat De Warande voor hen betekent, wat hun favoriete plek is en welke bijzondere herinneringen ze maakten in De Warande. Kortom, wat er in De Warande voor zorgt dat ze zich er thuis voelen. 12 mensen vertelden hun verhaal voor de Quindo-microfoon.

Bts Talk of the Town De Warande Jonas Verbeke LR
Alexander ballekens

Alexander Ballekens

Programmamaker 'Bar Ballekens'
In dit project passeerden toevallige bezoekers, anciens uit de speelpleinwerking en huidige vrijwilligers allemaal langs de microfoon. Wat hen verbond? De Warande!
Facebook Instagram Tiktok