Community media

Verhalen vertellen versterkt niet enkel individuele jongeren, maar ook hele gemeenschappen. We ondersteunen nieuwe en bestaande communities in het maken van hun eigen radioshow, podcast of videoreportage. Op die manier brengen we gemeenschappen met elkaar in contact en tonen we hoe mooi en sterk samenwerken en samenleven kan zijn.

Community media wil verbindend werken met de volledige gemeenschap: zowel de betrokken mediamakers, het beoogde doelpubliek (lezers, kijkers en luisteraars) als de content die ze brengen en de mensen die ze aan het woord laat hebben een duidelijke link met de community(-ies) die ze wil verbinden.

Quindisten52

Media met een maatschappelijke meerwaarde

‘Community radio’ is een overkoepelende term die gebruikt wordt voor radiostations die een sociale meerwaarde hebben voor de regio waarbinnen ze werken. Het zijn lokale radiozenders die continu uitzenden, een band met de bevolking en regio hebben en waarvan de middelen en het gezag gedecentraliseerd zijn. Community radio focust niet op winst en stelt dus geen commerciële doelen voorop. Het streeft de ontwikkeling van sociaal kapitaal na door de lokale bevolking direct en indirect te betrekken bij de werking. Belangrijke begrippen daarbij zijn participatie, integratie, democratisch burgerschap, netwerken, culturele expressie en exploratie. Media worden er als hefboom gebruikt om mensen uit hun exclusieve positie te laten groeien. De diversiteit van de gemeenschap wordt weerspiegeld in zowel de programmatie als het management van het radiostation.

Verhalende media beschikt dus over de kracht om mensen dicht bij elkaar te brengen en te verbinden. Community media zet die kracht actief in om de cohesie in én tussen gemeenschappen te bevorderen. Vaak ligt de focus op gemeenschappelijke thema’s en berichtgeving. Gemeenschappen kunnen geografisch of thematisch zijn, in een digitale wereld zien we dat niche-gemeenschappen elkaar veel sneller vinden en dat de groei in niche-community-media groot is. Zo bestaat over alles wel een blogs, vlogs of podcasts.

Gemeenschapsvormende mediaproducties

Sinds het prille begin zet Quindo actief in op gemeenschapsvormende mediaproductie. Als lid van het Community Media Forum Europe (CMFE) doen we dat met trots, om een bijdrage te leveren aan inclusievere samenleving en om de terreur van mediabedrijven als RTLMC, al is het maar lichtjes, te counteren. Quindo gaat daar nog een stap verder in dan anderen andere CMFE leden, door de verhalen, de keuze voor het medium en het format, en de productie in handen van gemeenschappen te leggen.

Facebook Instagram Tiktok