Mediamakers met een missie

We zijn een plek waar jongeren media maken. We vertellen kleine en grote verhalen. We maken fotoreportages over onze favoriete plekjes in de stad en interviewen beginnende bands over hun stoutste dromen. We maken videos, radio en podcasts. We geven mensen een stem door hen hun verhaal te laten vertellen. Alle mensen, ook zij naar wie zelden geluisterd wordt. We komen samen en leren van elkaar. We inspireren elkaar. We komen op plekjes waar we anders niet welkom zijn en gebruiken onze microfoon en camera om deuren te openen. We maken plezier. We experimenteren en mogen-kunnen-moeten-durven fouten maken. We brengen mensen samen en verbinden ze met elkaar. We maken samen media. Met andere mediamakers. Met groepen. Met onze omgeving, onze hele community, met jou.

Wij weten waarom we het doen. Onze missie. En jij? Weet jij waarom?

interview met Benjamin Dalle

Missie

Quindo laat jongeren (9-30 jaar) op een semiprofessionele manier kennismaken en experimenteren met alle facetten van media(productie) en geeft hen de kans om zich erin te profileren, hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarbij heeft Quindo extra aandacht aan het versterkend werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren. Mediaproductie wordt als methodiek gebruikt om sociale en digitale vaardigheden te stimuleren, met oog op het versterken van hun positie in de samenleving. Zo werkt Quindo aan zelfontplooiing, warme communities en uiteindelijk een inclusieve samenleving. Want Quindo, dat zijn mediamakers met een missie.

Hoe gaan we te werk?

Quindo focust op mediaproductie door én voor jongeren. Ze staan in voor het produceren van relevante content voor webradio, site en sociale media, onder begeleiding van een coachende hoofdredacteur. Dit gebeurt in hun vrije tijd aan de hand van jongerenredacties, op productiedagen (thema/event) en redactiedagen (individueel). Quindo creëert kansen tot zelfontwikkeling in de brede mediasector.

We zetten in op media-educatie, van de vrijwilligers, maar ook van organisaties en particulieren. Via een betaalbaar en relevant workshopaanbod laten we hen kennismaken met verschillende vormen van media. Ervaringsgericht werken, talentherkenning en succeservaringen zijn hierbij cruciaal. Quindo gebruikt mediaproductie en storytelling als methodiek bij het werken met kwetsbare jongeren. Het stimuleert de ontwikkeling van sociale en digitale vaardigheden. We doen dit projectmatig met organisaties, trajectmatig met groepen of aan de hand van individuele begeleidingen.

Vrijwilligers7

Media met een maatschappelijke meerwaarde

Verhalen vertellen versterkt niet enkel individuele jongeren, maar ook hele gemeenschappen in community media-projecten. We ondersteunen nieuwe en bestaande communities in het maken van hun eigen radioshow, podcast of videoreportage. Op die manier brengen we gemeenschappen met elkaar in contact en tonen we hoe mooi en sterk samenwerken en samenleven kan zijn. Sinds het prille begin zet Quindo actief in op gemeenschapsvormende mediaproductie. Als lid van het Community Media Forum Europe (CMFE) doen we dat met trots, om een bijdrage te leveren aan inclusievere samenleving en om de terreur van mediabedrijven als RTLMC, al is het maar lichtjes, te counteren. Quindo gaat daar nog een stap verder in dan anderen andere CMFE leden, door de verhalen, de keuze voor het medium en het format, en de productie in handen van gemeenschappen te leggen. Dat doen we aan de hand van onze eigen mediaproductiemethodiek


20221107 Quindo BIP Digital Youth Work IMG 0866

Quindo als community media-organisatie

‘Community media’ is een overkoepelende term die gebruikt wordt voor media-outlets die een sociale meerwaarde hebben voor de regio waarbinnen ze werken. Het zijn lokale outlets die continu uitzenden en publiceren, en een sterke band met de bevolking en regio hebben en waarvan de middelen en het gezag gedecentraliseerd zijn. Community media focust niet op winst en stelt dus geen commerciële doelen voorop.

Het streeft de ontwikkeling van sociaal kapitaal na door de lokale bevolking direct en indirect te betrekken bij de werking. Belangrijke begrippen daarbij zijn participatie, integratie, democratisch burgerschap, netwerken, culturele expressie en exploratie. Media worden er als hefboom gebruikt om mensen uit hun exclusieve positie te laten groeien. De diversiteit van de gemeenschap wordt weerspiegeld in zowel de programmatie als het management van het radiostation.

Verhalende media beschikken over de kracht om mensen dicht bij elkaar te brengen en te verbinden. Community media zet die kracht actief in om de cohesie in én tussen gemeenschappen te bevorderen. Vaak ligt de focus op gemeenschappelijke thema’s en berichtgeving. Gemeenschappen kunnen geografisch of thematisch zijn, in een digitale wereld zien we dat niche-gemeenschappen elkaar veel sneller vinden en dat de groei in niche-community-media groot is. Zo bestaat over alles wel een blogs, vlogs of podcasts.

Roots 1 43
Verenigingen en organisaties
#project

Communityproject in de kijker

FILMLAB: 'TV2C op bezoek bij het Scheldeoffensief'

Gedurende het FilmLab-traject worden deelnemers in een korte tijd ondergedompeld in de wereld van video en film. Ze leren wat een script is, hoe je een verhaal in elkaar steekt, welke invloed camerastandpunten hebben op de kijker... De vergaarde kennis wordt snel omgezet in de praktijk. De deelnemers gaan er mee aan de slag om hun eigen idee om te zetten naar een kwalitatief eindresultaat.

Blixa tijdens een inclusief project
Vrijwilliger2
Facebook Instagram Tiktok