8 12 februari 2016 Toekan Reeks I Djanlissa Pringels 56
Verenigingen en organisaties
Jeugdwerk
#project

Toekan: mediawijze taalstimulering

Toekan is het taalstimuleringsproject van Medialab Quindo voor kinderen tussen 9 en 12 jaar uit Groot-Kortrijk. Kinderen met een taalachterstand worden via mediaproductie gestimuleerd in het gebruik van het Nederlands.

Share

Op basis van zelf gekozen onderwerpen maken de kinderen radioreportages, video's, foto's,... Zo gaan ze op een actieve, speelse, laagdrempelige en innovatieve manier in dialoog met elkaar, externen en de samenleving. Ze vertrekken daarbij altijd vanuit hun eigen leefwereld 

Toekan wil kinderen stimuleren in het gebruik van de Nederlandse taal met het oog op het wegwerken en/of beperken van een (risico op) schoolachterstand. Door Nederlands te stimuleren in een vrijetijdscontext trekken we het taalgebruik weg van tussen de schoolmuren. We koppelen het taalonderricht aan actieve en leerrijke mediaworkshops waarbij de kinderen en hun interesses centraal staan. Zo gaan ze de taal positief associëren met vrije tijd en met de succeservaringen die ze via zelfgemaakte mediaproducten opdoen.

Trailer Toekan-kortfilm 'Schattenjacht'

Sociale én digitale vaardigheden

Door in groep te werken aan een eindproduct, leren de kinderen samen overleggen, verantwoordelijkheid nemen, contacten leggen, feedback geven en ontvangen. Ze ontwikkelen dus heel wat sociale en communicatieve vaardigheden.

Bij Quindo komen de jongeren in aanraking met verschillende vormen van media en storytelling. Er worden radioprogramma’s gemaakt, journaals opgenomen, luisterspelen ingesproken en zoveel meer. De gasten leren niet enkel zelf media te maken, ze krijgen ook inzicht in de productie- en selectiemechanismen die hiermee gepaard gaan. Door te werken met media worden de jongeren uitgedaagd om te presenteren, contacten te leggen en zich uit te drukken. Allemaal in de vrije tijd, op hun eigen tempo en volgens de interesses en thema’s die de jongeren zelf aanhalen of aanbelangen. Het netwerk van de brugfiguren speelt hierbij een belangrijke rol.


Samenwerkingen zijn key

Met vzw Ajko als één van de leidende partners wordt de link naar vrije tijd doorgetrokken doorheen het volledige project. In de mate van het mogelijke wordt het gelinkt aan het bestaande vrijetijdsaanbod. Tijdens Toekan wordt zoveel mogelijk samengewerkt met lokale organisaties. Zo gaat de eerste reeks door in het kader van de projectweek rond het Fatimaklooster (Heule), in samenwerking met De Kransvijver (basisschool Heule).

Bouw mee aan
Toekan!

Steun Toekan en help ons ook in 2023 opnieuw meer dan 100 jongeren te steunen in hun taalontwikkeling! Fiscale attesten beschikbaar voor giften vanaf €40. 

8 12 februari 2016 Toekan Reeks I Djanlissa Pringels 3
8 12 februari 2016 Toekan Reeks I Djanlissa Pringels 64
Empowerment

Ook interessant

Facebook Instagram Tiktok