IMG 9173
Verenigingen en organisaties
#project

Impact Together: een weerbaar en impactvol medialab

Het project 'een weerbaar en impactvol medialab' van Quindo werd ondersteund door het Impact Together Fonds, voorheen bekend als het Venture Philanthropy Fonds. Quindo startte in 2021 een traject met als doel de organisatie te versterken en een duurzame toekomst te waarborgen.

Share

Missie en uitdagingen

Quindo laat jongeren op een actieve manier kennismaken met mediaproductie, met speciale aandacht voor maatschappelijk kwetsbaren. De organisatie wilde haar interne processen verbeteren, de kwaliteit van haar dienstverlening verhogen en een duurzaam businessmodel ontwikkelen om zo ruimte te creëren voor groei. Dat wilden we met de volledige organisatie doen, niet enkel het team. Met de oprichting van een klankbordgroep, bestaande uit voornamelijk externe stakeholders met allerlei diverse profielen, betrokken we ook mensen en organisaties die iets verder van de dagelijkse werking stonden. Een 25-tal interne en externe stakeholders (vrijwillige mediamakers, subsidiënten, bestuurders, team-leden, partners en klanten uit onderwijs, jeugdwerk, besturen...) werden actief betrokken in fase 1 en de realisatie van de website. Dat gebeurde in de vorm van focusgesprekken, cultural probes, beeldassociaties, brainstorm- en ontwerpsessies. 

Fase 1: Strategiebepaling

Doelstelling en aanpak

De eerste fase richtte zich op het opstellen van een strategisch plan. Dit plan moest een langetermijnvisie en -strategie bevatten, opgesteld met behulp van Innowiz en Howest Business Innovation. Hierbij werden héél wat stakeholders betrokken, om zo tot een breed gedragen en actiegericht plan te komen​​​​. 

Proces

  1. Intake en situatieanalyse: door middel van interviews, een verregaande analyse van de huidige werking en impact werd de situatie in kaart gebracht. Stakeholders werden betrokken bij het ik kaart brengen van de heersende perceptie en cultuur van Quindo​​ aan de hand van verschillende cultural probes, beeldassociaties en focusgesprekken. In totaal doorliepen we 10 strategische sessies waarin we samen onze toekomst ontwierpen adhv design thinking methodieken.

  2. Thema's en ambities: op basis van de analyses werden thema's en ambities geformuleerd. Deze werden geprioriteerd en vertaald naar concreet uitvoerbare projecten​​. 

  3. Roadmap en projectfiches: de ambities werden omgezet in een strategische roadmap met gedetailleerde projectfiches, die dienden als leidraad voor de verdere uitrol van de projecten​​. We zijn klaar om aan de slag te gaan.

Resultaten

Aan het eind van fase 1 was er een duidelijke strategische roadmap die als leidraad diende voor de komende jaren. De roadmap werd actief gebruikt binnen de organisatie en bleek een concrete tool voor het behalen van de gestelde doelen​​​​. Ieder teamlid ontving een eigen exemplaar, vol ruimte voor aanvullingen en aanpassingen. De vooruitgang tov de ambities en projecten worden tweewekelijks besproken. Zo werd de roadmap een écht werkdocument. Veel van de projecten konden uitgevoerd worden door de bestaande Quindo-community, voor anderen hadden stakeholders zich in het design-proces al geëngageerd. Voor sommigen hadden we echter nood aan externe expertise. Er werd een nieuwe opdracht uitgeschreven: we zochten een consultant voor begeleiding bij het uittekenen van een plattegrond voor onze nieuwe site. Ook het ontwerp van de communicatie en de website gebeurt co-creatief en met alle stakeholders, dat realiseerden we samen met digital agency The Craft.

20240116 Mondea 06

Fase 2: implementatie van het hybride businessmodel


Doelstelling en aanpak

De tweede fase richtte zich op de praktische implementatie van het businessmodel en een communicatieve heroriëntatie. Hierbij werd ingezet op het doorontwikkelen van het Sociaal Productiehuis en het co-designen van een nieuw online platform dat de community centraal zet. 

Proces

  1. Hybride businessmodel: Quindo introduceerde met het 'Sociaal Productiehuis' nieuwe dienstverleningsactiviteiten zoals podcasting, sociale video's en live-radioproducties voor social profitorganisaties. Dit zorgde voor een toename van eigen inkomsten en verminderde de afhankelijkheid van subsidies​​​​. Een concreet resultaat? De reportagereeks over Kortrijkse G-sportpraktijken. 

  2. Online platform: 10 jaar lang beschikte Quindo over een eerder statische website die lokaal nieuws centraal stelde. Dat strookte niet langer met de werking en de visie van de organisatie. Quindo is een community mediamakers, een sterk medialab met een eigen werking en aanbod. Centraal moesten dus de mensen en de organisatie komen, eerder dan de geproduceerde content. Samen met The Craft ontwierpen en ontwikkelden we het platform www.quindo.be. 

Resultaten

Dankzij de implementatie van het hybride businessmodel en de nieuwe website wist Quindo haar eigen inkomsten significant te verhogen, meer inclusieve projecten op te zetten en zo meer kwetsbare jongeren te bereiken, haar eigen community te versterken en haar eigen aanbod sterker in de kijker te zetten. 

Twee nieuwe methodische formats, FilmLab en ‘Goe GeZine’, werden succesvol uitgerold​​​​.

Fase 3: Optimalisatie van interne processen


Doelstelling en aanpak

In de derde fase lag de focus op het optimaliseren van de interne processen om de nieuwe strategieën en modellen effectief te integreren in de dagelijkse werking van Quindo​​.

Proces

  1. Interne structuur: De interne structuur en taakverdeling werden geoptimaliseerd met behulp van MONDEA. Dit zorgde voor duidelijkheid in verantwoordelijkheden, taken en rollen en verbeterde de samenwerking.

  2. Digitalisering: Digitale tools zoals Slack en Monday.com werden geïntroduceerd om de workflow te stroomlijnen en de communicatie te verbeteren​​.

Resultaten

De optimalisatie van de interne processen leidde tot een verbetering van de operationele efficiëntie. De taken en rollen binnen de organisatie waren duidelijk gedefinieerd, wat zorgde voor een soepele implementatie van de nieuwe werkingen. Aanwervingen gebeurden op basis van een match met de missie, visie en organisatiecultuur eerder dan op basis van CV en diploma's. We recruteerden voor de toekomst.

Procesmatig werken in een kleine organisatie, die voornamelijk aan maatwerk doet, blijft echter een evenwichtsoefening: hoeveel tijd/middelen kunnen er gaan naar procedures en vaste flows, wanneer we eigenlijk zoveel mogelijk op maat van klant en doelgroep (willen) werken? Het blijft zoeken naar een balans. 

Conclusie en Impact

Het project 'een weerbaar en impactvol medialab' resulteerde in een sterker en veerkrachtiger Quindo. Door de strategische ondersteuning en gefaseerde aanpak kon Quindo niet alleen haar interne werking verbeteren, maar ook haar maatschappelijke impact vergroten. De organisatie bereikte meer jongeren, stimuleerde de ontwikkeling van waardevolle transfereerbare sociale en digitale vaardigheden en liet ruimte voor talentontwikkeling en kansencreatie binnen de mediaproductie (in opleiding en vorming, als vrijwilliger en freelancer)​​​​.

Met de steun van

Met dank aan

- Agentschap Opgroeien / EXPOO / Annelies Berghmans

- Bolwerk vzw / Regisseur / Ruben Benoit

- De Stroate vzw / Coördinator / Siebrand Craeynest

- DURF 2030 / Gangmaker / Katrien Voet

- Hangar K / Start@K / Elise D’Haeseleer

- Howest / Expert / Wouter Demeester

- Howest / Diensthoofd Onderwijs Kortrijk / Ronald Bastiaens

- Howest / Diensthoofd Onderzoek / Geoffrey Hamon

- Howest / Howest Onderneemt / Lieselot Vantomme

- Howest / Journalistiek (student) / Chaimae El Massaoul

- Howest / Journalistiek / Sander Vannieuwenhuyze

- Howest / Journalistiek / Sofie Verschueren

- Howest / Sociaal Werk / Maarten Doise

- JC Ten Goudberge vzw / Coördinator / Dean Kenes

- Koning Boudewijnstichting / Coördinator Streekfonds W-VL / Jan Despieghelaere

- Koning Boudewijnstichting / Coach / Annelies Poppe

- Provincie West-Vlaanderen / Dominique Velghe

- Quindo / Voorzitter / Luc Van Holm

- Quindo / Penningmeester / Roel Vandommele

- Quindo / Algemeen Coördinator / Broos Claerhout

- Quindo / Hoofdredacteur / Emilie De Clerck

- Quindo / Educatief Coördinator / Marte Van de Velde

- Quindo / Verantwoordelijke Inclusieve Mediaprojecten / Blixa Declerc

- Quindo / Community Builder SmartLab / Gaétan Van Hulle 

- Quindo / Creative Producer / Omer Vandriessche

- Quindo / ex-jeugdwerker / Bo Slambrouck

- Quindo / Mediamaker / Emiel Martens

- Quindo / Mediamaker / Jules Desplenter

- Quindo / Mediamaker / Alexander Ballekens

- Quindo / Mediamaker / Tristan Isaac

- Quindo / Mediamaker / David Marinelli

- Quindo / Ex-mediamaker / Regisha Carton

- Stad Kortrijk / Coördinator vzw Ajko / Tom Verhelst

- Stad Kortrijk / Muziekcentrum Track / Jolle Desloover

- Stad Kortrijk / Persverantwoordelijke / Seel Seynaeve

- Stad Kortrijk / Programma Jong Kortrijk / Hannes Vanmeenen

- VIVES / Sylvie Vanrenterghem

- ZuidWest / Coördinator / Marnix Theys

... alle consultants, partnerorganisaties, mediamakers, klanten en zoveel anderen! 


Ook interessant

Facebook Instagram Tiktok