Kollapp highfive Pagina 09
Verenigingen en organisaties
Jeugdwerk
#project

Kollapp: Tinder voor Talenten

Met de Kollapp lanceren we samen een online matchingplatform dat talenten en interesses van jongeren matched met aanbod van (boven)lokale aanbieders: ruimtes, workshops, sessies, jeugdwerkers etc.

Share

#Kolle staat voor de regionale samenwerking tussen 6 Zuid-West Vlaamse jeugdinitiatieven. Elk initiatief versterkt jongeren door in te zetten op talentontwikkeling en sociale ontplooiing. Via samenwerking creëert Kolle extra kansen voor haar doelpubliek. We baseren ons hiervoor op de principes van de deeleconomie. In elk van deze 6 organisaties kan je als jongere terecht met je ideeën en interesses en vind je er ondersteuning op maat.

Het platform werd ontwikkeld door The Craft met steun van Go Digit!, een fonds in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. 


Ook interessant

Facebook Instagram Tiktok