Integriteitsbeleid

Bij Quindo streven we naar een veilige en respectvolle omgeving voor alle deelnemers, vrijwilligers en medewerkers. Integriteit is een van onze kernwaarden, en ons integriteitsbeleid is ontworpen om ethisch en moreel gedrag binnen onze organisatie te bevorderen en te waarborgen.

Wat is integriteit?

Integriteit draait om eerlijkheid, openheid, verantwoordelijkheid en respectvolle omgang met anderen en hun eigendommen. Bij Quindo handelen we consistent volgens deze normen en waarden, zelfs wanneer niemand kijkt. Ons beleid helpt ons om deze cultuur van integriteit te behouden en te versterken.

Doel van ons integriteitsbeleid

Het doel van ons integriteitsbeleid is om een omgeving te creëren waarin iedereen bij Quindo begrijpt wat integriteit inhoudt en hiernaar handelt. Het beleid voorziet in duidelijke procedures en mechanismen om mogelijke schendingen van integriteit aan te pakken en te rapporteren, en het beschrijft de mogelijke consequenties voor diegenen die zich niet aan deze afspraken houden.

Ellen Mae Studio


Onderwerpen in ons integriteitsbeleid

  1. Gedragscode: Richtlijnen voor respectvolle omgang tussen alle betrokkenen binnen Quindo.
  2. Aanspreekpunt Integriteit (API): Een vertrouwenspersoon, Emilie De Clerck, waar iedereen terecht kan met vragen of zorgen over integriteit.
  3. Reactiebeleid en Meldprotocol: Procedures voor het melden en aanpakken van ongewenst gedrag.
  4. Aanstellingsbeleid nieuwe vrijwilligers: Voorafgaand gesprek en online verklaring om de gedragscode te kennen en na te leven.


Waarom is dit belangrijk?

Bij Quindo willen we dat alle activiteiten in een veilige omgeving plaatsvinden, vrij van ongewenst gedrag. Ons integriteitsbeleid helpt hierbij door duidelijke richtlijnen te geven en een cultuur van respect en verantwoordelijkheid te bevorderen. 

Voor meer gedetailleerde informatie, lees het volledige preventie- en integriteitsbeleid van Quindo hier

Samen zorgen we voor een veilige en respectvolle omgeving waarin jongeren kunnen groeien, leren en bijdragen aan de samenleving.

20231007 Amy Van Parys Stresstival 40

Aanspreekpunt integriteit

Emilie De Clerck

Hoofdredactrice - communicatieverantwoordelijke - aanspreekpunt integriteit
Facebook Instagram Tiktok