Piece Of Fake
#Workshop
Jeugdwerk

Piece of fake! vormingsreeks voor jeugdwerkers over omgaan met fake nieuws

Praten over fake nieuws? Piece of Fake! 

StampMedia, Mediaraven, Quindo en Link in de Kabel slaan de handen in elkaar voor een vormingsreeks over fake news, specifiek voor jeugdwerkers.

Steeds meer jongeren komen online in aanraking met nieuws. Hoewel velen al over fake news gehoord hebben, vindt 36% het niet vanzelfsprekend om te weten of een nieuwsbericht echt is. Minder dan de helft van de jongeren past strategieën toe om de betrouwbaarheid van nieuws na te gaan, een kwart spreekt nooit met iemand anders over nepnieuws (cijfers: Apestaartjaren, 2022).

Hoe zit het in jouw jeugdwerking? Gaan jullie als jeugdwerkers met jongeren in gesprek over fake news? En hoe doe je dat dan? 

Om jeugdwerkers hierbij te ondersteunen, ontwikkelden StampMedia, Mediaraven, Quindo en Link in de Kabel een vorming op maat van jeugdwerkers: a Piece of Fake! Een traject van 2 sessies. 

WIE?

Jeugdwerkers (max. 2/organisatie)


WAAR?

Quindo

Conservatoriumplein 1
Kortrijk, Vlaams Gewest 8500


WANNEER?

26 maart 2024

10:00 - 17:00


PRIJS?

Wij betalen jou. Vergoeding na het volgen van de volledige vorming (deel 1 en 2), per deelnemende jeugdwerker een budget van 100 euro (vrijgesteld van BTW) voor de organisatie.

Stel je kandidaat!

De vorming is specifiek gericht op eerstelijnsjeugdwerkers die dagelijks rechtstreeks met jongeren werken. Zowel professionele als vrijwillige jeugdwerkers zijn welkom, op voorwaarde dat zij een actieve rol opnemen binnen de jeugdwerking zodat de kennis nadien verspreid kan worden met collega-jeugdwerkers.

Wat?

De vorming bestaat uit twee delen:

1. In een eerste fase organiseren we een workshop van één dag. Tijdens deze workshop reiken we concrete handvatten aan om met jongeren over nepnieuws in gesprek te gaan, op een niet-stigmatiserende manier en met respect voor verschillende meningen. Daarnaast reiken we methoden aan om jouw kennis door te geven aan collega’s in je jeugdwerking.

2. In een tweede fase volgen we jou op en begeleiden we jou om de opgedane kennis te verspreiden in je eigen organisatie.

Waar en wanneer

De vorming gaat door op 26 maart 2024, duurt een hele dag en gaat van start om 10u bij Quindo (Muziekcentrum Track, Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk). We ronden samen af tegen 17u. Wij voorzien lunch. Samen plannen we het 2de moment in. 

Vergoeding

Als vergoeding voor het volgen van de volledige vorming (deel 1 en 2) voorzien we per deelnemende jeugdwerker een budget van 100 euro (vrijgesteld van BTW) voor de organisatie.


Stel je kandidaat!

Interesse? Stel je kandidaat. De organisatie maakt een selectie op basis van spreiding en relevantie, op die manier willen we zeker zijn dat een diverse groep jeugdwerkers en -organisaties de kans krijgt deel te nemen aan deze vorming.

Facebook Instagram Tiktok