20191216 191630 01
Bedrijven
Scholen
Studenten
Onderzoek
#project

Belevingsonderzoek adhv 'Digital Storytelling'

Voor het onderzoek naar genderbeleving in transitie, van HoGent, werkten we een traject 'digital storytelling' uit.

Share

"HoGent wil begrijpen en ontsluiten hoe gender in een migratietransitie geherdefinieerd wordt op de kruispunten met etniciteit, migratie, cultuur, macht en andere sociale categorieën en wat nieuwkomers helpt om met de contextuele invloeden op hun genderrol en -beleving om te gaan." 

Om dit te onderzoeken gebruiken ze de Community-Based Participatory Research (CBPR) benadering in combinatie met een co-creatiemethodiek gericht op digital storytelling. Quindo ondersteunde ervaringsdeskundige co-onderzoekers om met participanten aan de slag te gaan. 

Door samen actief verhalen uit te werken, vorm te geven en te verspreiden krijgen de onderzoekers inzicht in hoe hoe gender in een migratietransitie geherdefinieerd wordt op de kruispunten met etniciteit, migratie, cultuur, macht en andere sociale categorieën en wat nieuwkomers helpt om met de contextuele invloeden op hun genderrol en -beleving om te gaan.

Facebook Instagram Tiktok