Roots 1 43
Scholen
Jeugdwerk
#project

OKAN-klassen in Roots

Als Nederlands niet je moedertaal is, maar pas je tweede, derde of vierde taal, dan is het geen makkie om onze vervoegingen en verbuigingen onder de knie te krijgen.

Share

Zeker niet in een omgeving waar vooral West-Vlaams gesproken wordt. OKAN, onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), wil daar een antwoord op bieden. In verschillende trajecten en projecten leren OKAN-jongeren al spelenderwijs onze taal en cultuur onder de noemer 'Roots'.

Twee maanden zomervakantie zorgen er soms voor dat kinderen die thuis geen Nederlands spreken opnieuw een taalachterstand oplopen tegen het begin van het schooljaar. Daarom organiseert stad Kortrijk de laatste twee weken van augustus ‘de Roots-zomerschool’ voor leerlingen uit de OKAN-klassen.

Elke voormiddag wordt het Nederlands geoefend via taalstimulerende, creatieve activiteiten, georganiseerd door de Kortrijkse OKAN-scholen. In de namiddag maken de kinderen en jongeren kennis met het Kortrijkse vrijetijdsaanbod, dankzij vzw Ajko (jeugdwelzijnswerk).

Doorheen het jaar maken de leerlingen kennis met het diverse Kortrijkse vrijetijdsaanbod. Tijdens zo'n workshop maakten ze onderstaande uitzending. 

Ook interessant

Facebook Instagram Tiktok