Foto Persbericht Kolle
Jeugdwerk
#project

#Kolle: ecosysteem voor bovenlokaal jeugdwerk

#Kolle staat voor de regionale samenwerking tussen 6 Zuid-West Vlaamse jeugdinitiatieven. Elk initiatief versterkt jongeren door in te zetten op talentontwikkeling en sociale ontplooiing. Via samenwerking creëert Kolle extra kansen voor haar doelpubliek. We baseren ons hiervoor op de principes van de deeleconomie. In elk van deze 6 organisaties kan je als jongere terecht met je ideeën en interesses en vind je er ondersteuning op jouw maat.

Share

PLAKT JE DERBIJ

#kolle staat voor de regionale samenwerking tussen 6 Zuid-West-Vlaamse jeugdinitiatieven. De betrokken organisaties onderschrijven de principes van het open jeugdwerk en stimuleren ondernemerszin, artistieke expressie en sociale cohesie bij jongeren. Zo ondersteunen de 6 werkingen elke jongere met een positief project voor zichzelf of zijn/haar omgeving.

#kolle vergroot de mogelijkheden voor jongeren door hen het aanbod van de aangesloten huizen te communiceren. Dit genereert tegelijkertijd een groter geografisch bereik voor de aangesloten werkingen.

#kolle vertegenwoordigt de stem van jongeren uit een brede regio. De organisaties, die als intermediaire structuren optreden, capteren de signalen van jongeren en vertalen die naar beleidsniveau.

#kolle vertegenwoordigt ook de stem van experimentele plekken die in een steeds verder professionaliserend jeugd -en cultuurlandschap schaarser worden. Voor jongeren garanderen de initiatiefnemers van #kolle zo’n proeftuin in hun nabije omgeving. Plekken waar je talenten kan ontdekken, kan proberen, kan experimenteren en kan mislukken. #kolle toont het belang van onze werkingen en waakt erover dat dit wordt herkend en erkend door overheden, middenveld en andere stakeholders.

#kolle wil haar partners versterken en inspireert zich hiervoor op de deeleconomie. We generen deze meerwaarde door het uitwisselen van materiaal, inhoudelijke expertise en netwerk.

#kolle wil hiermee een ecosysteem creëren waarbinnen jongeren zich goed voelen en alle kansen krijgen.

Meer informatie via www.kolle.be. (Een samenwerking met Bolwerk, De Straote, JC Ten Goudberge, JH Jakkedoe, JH Krak en HACKpand.) 

Ook interessant

Facebook Instagram Tiktok